Turowiec 32, 22-120 Wojsławice
82 566 92 76
turowiec(at)diecezja.lublin.pl

Historia parafii

Parafia

została erygowana w roku 1921 przez bpa Mariana Fulmana. Wcześniej te tereny należały do parafii Wojsławice. Do kasaty unii istniała w Turowcu parafia grekokatolicka zamieniona później na prawosławną. Nowa łacińska parafia otrzymała od dworu hrabiego Poletyłły ziemię 26,44 ha oraz łąki.

1919 – założono cmentarz parafialny.

1922 – od tego roku archiwum parafialne przechowuje księgi metrykalne od założenia parafii, księgę wizytacji kanonicznych i kronikę parafii. Warto się zapoznać!

1928 – od tego roku istnieje w Turowcu również kościół polskokatolicki.

1939-1945 – w okresie okupacji proboszczem parafii Turowiec był ks. Henryk Strąkowski, późniejszy biskup pomocniczy lubelski.

2015 – od tego roku proboszczem parafii jest ks. mgr Zbigniew Karbowniczek.

Czytaj również: Historia kościoła