Księża pracujący w Turowcu:

Okres Greko - Katolicki (Unicki)

- Ks. Jakub Lisowski
1790 - 1844
- Ks. Konstanty Jan Zaremba
1855 - 1874
- Ks. Włodzimierz Borowiec
1874 - 1875

Okres Prawosławny

- Ks. Włodzimierz Borowiec
1875 - 1908
- ?
1908 - 1921

Okres Rzymskokatolicki

- Ks. Józef Widawski
1921
- Ks. Bolesław Pietkiewicz
1921 - 1922
- Ks. Bolesław Jabłoński
1922 - 1923
- Ks. Stanisław Górecki
1928 - 1930
- Ks. Franciszek Gduliński
1930 - 1939
- Ks. Henryk Strąkowski
1939 - 1944
- Ks. A. Szczepański
1944 - 1945
- Ks. Dymitr Filipowicz
1945 - 1951
- Ks. Wacław Chromiak
1951 - 1956
- Ks. Tadeusz Malec
1956 - 1986
- Ks. Andrzej Jeżyna
1986 - 1990
- Ks. Tadeusz Kawala
1990 - 1998
- Ks. Józef Wierzchowski
1998 - 2003
- Ks. Marek Chodorowski
2003 - 2005
- Ks. Krzysztof Brodaczewski
2005- 2015
- Ks. Zbigniew Karbowniczek
2015-

Historia Parafii

Parafia została erygowana w roku 1921 przez bpa Mariana Fulmana. Wcześniej te tereny należały do parafii Wojsławice. Do kasaty unii istniała w Turowcu parafia grekokatolicka zamieniona później na prawosławną. Nowa łacińska parafia otrzymała od dworu hrabiego Poletyłły ziemię 26,44 h oraz łaki.

Od roku 1928 istnieje w Turowcu również kościół polskokatolicki.

W okresie okupacji proboszczem parafii Turowiec był ks. Henryk Strąkowski, późniejszy biskup pomocniczy lubelski.

Archiwum parafialne przechowuje księgi metrykalne od założenia parafii, księgę wizytacji kanonicznych i kronikę parafii od 1922 roku. Cmentarz parafialny założono w roku 1919.

Historia kościoła

Pierwsza świątynia unicka była drewniana. Obecny kościół murowany, wybudowano w 1832 roku pw. Św. Barbary dla Unitów, prawdopodobnie z fundacjii Poletyłłów. w II połowie XIX w. powiększono go przez dobudówkę na frontonie wieży z kruchtą w przyziemiu. Po kasacie unii aż do 1919 r. był to kościół prawosławny.

Remontowany po II wojnie światowej m. in. wieża. Budynek zbudowany z cegły, jednonawowy, klasycystyczny. Przy prebiterium zakrystia, od frontu wieża, trzy drewniane ołtarze - główny o charakterze barokowym (XIX w.) z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z czasów unii z XVIII/XIX w. Po prawej ołtarz boczny pw. Św. Barbary, po lewej - Św. Piotra i Pawła.

Na chórze muzycznym organy 8 głosowe z 1964r.

Na terenie parafii od 1945r. istnieje kapliczka w Putnowicach.